ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลทะเลน้อยรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
28 ก.พ. 2560
2 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
29 ธ.ค. 2559
3 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
112
05 ต.ค. 2559
4 ประกาศย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เปลี่ยนที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
22 เม.ย. 2559
5 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
102
25 ม.ค. 2559
6 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
11 ธ.ค. 2558
7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 ธ.ค. 2558
8 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
16 พ.ย. 2558
9 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การจัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
243
21 ก.ค. 2558
10 ประกาศการมอบอำนาจให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
115
26 มิ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8