ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เทศบาลตำบลทะเลน้อยขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 เม.ย. 2560
2 เทศบาลตำบลทะเลน้อยรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
28 ก.พ. 2560
3 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบการชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
29 ธ.ค. 2559
4 รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
123
05 ต.ค. 2559
5 ประกาศย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย เปลี่ยนที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ดาวน์โหลดเอกสาร
237
22 เม.ย. 2559
6 ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
25 ม.ค. 2559
7 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
11 ธ.ค. 2558
8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
03 ธ.ค. 2558
9 โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
16 พ.ย. 2558
10 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การจัดทำคู่มืออำนวยความสะดวกสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
249
21 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8