ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย
  รายละเอียด : ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย วันเลือกตั้ง วันที่ 17 เมษายน  2554 และระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2554
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 790 คน