ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : เทศบาลตำบลทะเลน้อยย้ายสำนักงาน
  รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

เรื่อง ย้ายสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

       ด้วยเทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ย้ายสำนักงานเทศบาลฯ จากเดิมตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 1 บ้านทะเลน้อย  (ริมทะเลน้อย) มาที่ หมู่ที่ 9 บ้านบนตก (หน้าสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย) ทั้งนี้เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาติดราชการและขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคารเทศบาล จึงอาจทำให้ผู้มาติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร เทศบาลตำบลทะเลน้อยจึงขออภัยสำหรับความไม่สะดวกดังกล่าว และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชนที่มาติดราชการทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถติดต่อราชการกับสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ที่หมู่ที่ 9 บ้านบนตก ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรทะเลน้อย วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 08.30 น. 16.30 น.  ท่านสามารถติดต่อเทศบาลตำบลทะเลน้อยโดยทางไปรษณีย์โดยใช้ที่อยู่ต่อไปนี้

          สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

          เลขที่ 350 หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย

          อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง  93150

       จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และขออภัยสำหรับความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

...รายละเอียดตามเอกสารแนบ... 

 


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 มิถุนายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 725 คน