ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ผนวก ข เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ
  รายละเอียด :

การคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร (เพิ่มเติม)


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 กรกฏาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 470 คน