ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การส่งโพนเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ
  รายละเอียด :

ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การแข่งโพน และการส่งโพนเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ

 

ด้วย จังหวัดพัทลุงได้มอบหมายให้เทศบาลเมืองพัทลุง จัดงานแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ จากปีที่ผ่านมามี เทศบาลตำบลมะกอกเหนือ เทศบาลตำบลเขาเจียก อบต.ท่าแค และ อบต.ตะแพน เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สำหรับในปีนี้มีเทศบาลตำบลอ่างทอง เทศบาลตำบลบ้านพร้าว อบต.ป่าบอน อบต.ควนขนุน (เขาชัยสน) เพิ่มอีก 4 ราย รวม 8 สนาม

เทศบาลตำบลทะเลน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์ และเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งโพนเข้าร่วมการแข่งโพนชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ ตามระเบียบการแข่งขัน ฯ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 608 คน