ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาระบบระบายน้ำ หมู่ที่ 2 ,9
  รายละเอียด :

ประกาศสอบราคา   มีความประสงค์ที่จะดำเนินการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังถนนหน้าศูนย์ราชการตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 2   และหมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  หมู่ที่ 2,9  ตำบลทะเลน้อย   ตามรูปแบบของเทศบาลตำบลทะเลน้อย   ทั้งนี้งบประมาณ    663,000  บาท    โดยวิธีสอบราคานั้น


NUSAPLAY
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 541 คน