ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
  รายละเอียด :

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ได้ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง ระดับ 7 (นักบริหารงานคลัง 7) เทศบาลตำบลทะเลน้อย


JOKER123
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 516 คน