ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนสายปลายตรอก - โคกจูด หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อย
  รายละเอียด : ประกาศสอบก่อสร้างถนนสายปลายตรอก - โคกจูด (ด้านทิศตะวันออก) หมูที่  5 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 681 คน