ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2555
  รายละเอียด : เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตำบลทะเลน้อย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือจากท่านผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีในเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี พ.ศ. 2555 ประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท ตามรายละเอียดเอกสารแนบด้านล่างนี้ โปรดดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 พฤศจิกายน 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 563 คน