ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลทะเลน้อย จะดำเนินการจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตชนิดอัดแรง จำนวน 24 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท เลขที่ ทถ-4-103 แผ่นที่ 03 และแบบเลขที่ ทถ-4-104 แผ่นที่ 04 เพื่อดำเนินการก่อสร้างสะพาน คสล.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 342 คน