ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาฝังกลบขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558
  รายละเอียด : ราคากลาง จ้างเหมาฝังกลบขยะตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 276 คน