ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างประกอบอาหารกลางวัน ตามโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 100 วันทำการ
  รายละเอียด : ตามรายละเอียดที่แนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 265 คน