ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคาที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบตาราง ปปช.07 สำหรับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 และช่วงปิดภาคเรียน
  รายละเอียด : ประกาศ ราคาที่ได้รับการจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ตามแบบตาราง ปปช. 07
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 491 คน