ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ
  รายละเอียด : สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 2 โครงการ ตามรายละเอียดดังนี้ 1. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 3,140 ลบ.ม. 2. โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (วัสดุคัดเลือก) จำนวน 3,300 ลบ.ม. รายละเอียดเพิ่มเติม ตามแอกสารแนบ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 241 คน