ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง (จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  รายละเอียด : ราคากลาง อาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 โรง (จำนวน 20 วันทำการ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย (จำนวน 18 วันทำการ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 214 คน