ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง (โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - กันยายน 2559)
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง (โครงการจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - กันยายน 2559) โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมสถานที่ฝังกลบให้พร้อมและเพียงพอกับปริมาณขยะภายในตำบลทะเลน้อย โดยใช้เครื่องจักรกล (แบคโฮ) ฝังกลบขยะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 225 คน