ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รายละเอียด : งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลทะเลน้อย จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 221 คน