ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.๗ โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙)
  รายละเอียด : ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.๗ (โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ (ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๕๙)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 208 คน