ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ ตามหนังสือ ที่ พท ๐๐๑๗.๓/ว ๑๕๓๖ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 204 คน