ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศยกเลิกประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อยโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านโคกศักดิ์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 22 มกราคม 2559
  รายละเอียด :

ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมูที่ 6 บ้านโคกศักดิ์ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลลุง ลงวันที่ 22 มกราคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบ


LEXUSBET
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 698 คน