ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : กฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะใช้จัดเก็บแทนภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีโรงเรือนและที่ดิน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 96 คน