ข่าวสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปรดใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :

 เทศบาลตำบลทะเลน้อยขอประชาสัมพันธ์ท่านผู้มีรายชื่อตามแนบท้ายกรุณาตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียภายในและภายนอก  (ITA) ผ่านทาง QR Code หรือทางเว็บไซด์ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 นี้ด้วยนะครับ

https://itas.nacc.go.th/go/eit/7hw420

https://itas.nacc.go.th/go/iit/7hw420

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน