ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศผู้ัชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. สายบ้านนางพัน เขียวอุ่น ถึง นางบุญพาส น้อยดี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล. สายบ้านนางพัน เขียวอุ่น ถึง นางบุญพาส น้อยดี หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 19 คน