ข่าวสาร
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอค
  รายละเอียด :

ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน