ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ส.ค. 2564
2 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
19 ก.ค. 2564
3 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ก.ค. 2564
4 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสดเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 มิ.ย. 2564
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
28
06 พ.ค. 2564
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
29
06 พ.ค. 2564
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
26
06 พ.ค. 2564
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
18
06 พ.ค. 2564
9 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสดเดือนเมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ค. 2564
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2564-2566 (ปรับปรุงฉบับที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
04 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20