ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 ม.ค. 2565
2 การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
27 ต.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
25 ต.ค. 2564
4 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ต.ค. 2564
5 ปฎิทินท่องเที่ยว 12 เดือน เทศบาลตำบลทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 ต.ค. 2564
6 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนกรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ส.ค. 2564
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 ก.ค. 2564
8 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนมิถุนายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ก.ค. 2564
9 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสดเดือนพฤษภาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
05 มิ.ย. 2564
10 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
83
06 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21