ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ต.ค. 2562
2 บ้านพักบริการนักท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลทะเลน้อยและพนางตุง ดาวน์โหลดเอกสาร
29
23 พ.ค. 2562
3 ประกาศผลการประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “Check-in กิน เที่ยว ตลาดน้ำทะเลน้อย
31
23 เม.ย. 2562
4 ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
19 เม.ย. 2562
5 รายงานเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 เม.ย. 2562
6 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำทะเลน้อยประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
29 มี.ค. 2562
7 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
12
07 ม.ค. 2562
8 ประกาศการยื่นแบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 ธ.ค. 2561
9 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 ธ.ค. 2561
10 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13