ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศการมอบอำนาจให้แก่รองนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
219
26 มิ.ย. 2558
132 ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานในต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
242
18 ก.พ. 2558
133 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
05 ม.ค. 2558
134 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการให้เช่าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
602
22 ส.ค. 2557
135 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ให้เช่าตลาดน้ำทะเลน้อย เทศบาลตำบลทะเลน้อย โดยวิธีประมูล ดาวน์โหลดเอกสาร
386
31 ก.ค. 2557
136 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การกำหนดประโยชน์ตอบแทนในการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
266
31 ก.ค. 2557
137 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ.2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
300
18 มิ.ย. 2557
138 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลตำบลทะเลน้อย พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
18 มิ.ย. 2557
139 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 มิ.ย. 2557
140 แผนบริหารความต่อเนื่องเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
192
30 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21