ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
403
01 ก.ย. 2554
142 แนบท้ายประกาศผลการคัดเลือก (ผอ.กองคลัง ระดับ 7) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ลงวันที่ 1 กันยายน 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
1094
01 ก.ย. 2554
143 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปีงบประมาณ 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
24 ส.ค. 2554
144 ประชาสัมพันธ์การส่งโพนเข้าร่วมแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
18 ส.ค. 2554
145 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
387
16 ส.ค. 2554
146 เชิญร่วมงาน "ทักษิวิชา-เกษตรแฟร์ ครั้งที่ ๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
355
01 ส.ค. 2554
147 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานหลายอัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
3969
18 ก.ค. 2554
148 ประกาศรับคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหาร(ผอ.กองคลัง 7) ดาวน์โหลดเอกสาร
1091
06 ก.ค. 2554
149 ผนวก ก มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
340
06 ก.ค. 2554
150 ผนวก ข เงื่อนไขหลักสูตรและวิธีการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
358
06 ก.ค. 2554
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17