ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2564-2566 (ปรับปรุงฉบับที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
31
04 พ.ค. 2564
12 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 เม.ย. 2564
13 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 เม.ย. 2564
14 รายงานงบทดลองและรายรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 มี.ค. 2564
15 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 ก.พ. 2564
16 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 ก.พ. 2564
17 รายงานงบทดลองและรายรับ - จ่าย เงินสด เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
05 ก.พ. 2564
18 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 ม.ค. 2564
19 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
19 ม.ค. 2564
20 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบ 2564 ไตรมาสที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21