ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของทศบาลตำบลทะเลน้อย (ประจำปี 2564-2566) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
02 ก.ย. 2563
22 ประกาศขยายเวลารับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ส.ค. 2563
23 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัญที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
21 ส.ค. 2563
24 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
17 ส.ค. 2563
25 การประเมินคุณธรรมและความโปรดใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 ก.ค. 2563
26 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง/ขยายผิวจราจร คสล.พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายวัดใหม่ – ปากซอยธรรมเถียร ซอย 1หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
19 มิ.ย. 2563
27 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัญแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 มิ.ย. 2563
28 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
27 พ.ค. 2563
29 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
01 เม.ย. 2563
30 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19