ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของทศบาลตำบลทะเลน้อย ประจำปี 2564-2566 (ปรับปรุงฉบับที่ 1 ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
04 พ.ค. 2564
32 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตรมาสที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
19 เม.ย. 2564
33 รายงานงบทดลอง และ งบรับ - จ่ายเงินสด เดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 เม.ย. 2564
34 รายงานงบทดลองและรายรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
05 มี.ค. 2564
35 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
241
05 ก.พ. 2564
36 เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 ก.พ. 2564
37 รายงานงบทดลองและรายรับ - จ่าย เงินสด เดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 ก.พ. 2564
38 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
121
23 ม.ค. 2564
39 ประกาศรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
19 ม.ค. 2564
40 รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบ 2564 ไตรมาสที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
07 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23