ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
25 ก.พ. 2563
32 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
17 ม.ค. 2563
33 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
181
26 ธ.ค. 2562
34 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ธ.ค. 2562
35 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 ธ.ค. 2562
36 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
67
18 ธ.ค. 2562
37 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
17 ธ.ค. 2562
38 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
75
16 ธ.ค. 2562
39 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
70
13 ธ.ค. 2562
40 กระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
12 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19