ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้าง (ของกรมธนารักษ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 มิ.ย. 2563
62 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
27 พ.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 เม.ย. 2563
64 การเก็บภาษีประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 เม.ย. 2563
65 รายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
04 มี.ค. 2563
66 ประชาสัมพันธ์เชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
25 ก.พ. 2563
67 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
17 ม.ค. 2563
68 การดูแลผลกระทบบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
283
26 ธ.ค. 2562
69 สาระสำคัญของ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
191
25 ธ.ค. 2562
70 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านหลายหลังบนที่ดินแปลงเดียว ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23