ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีสำหรับพื้นที่การเกษตร ดาวน์โหลดเอกสาร
161
18 ธ.ค. 2562
72 ตัวอย่างการคำนวณอัตราภาษีบ้านพักที่อยู่อาศัย ดาวน์โหลดเอกสาร
164
17 ธ.ค. 2562
73 อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
16 ธ.ค. 2562
74 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
13 ธ.ค. 2562
75 กระบวนการในการปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
12 ธ.ค. 2562
76 กฎหมายใหม่ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
160
11 ธ.ค. 2562
77 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 ธ.ค. 2562
78 ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลทะเลน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
22 พ.ย. 2562
79 คำสั่งการมอบอำนาจปลัดเทศบาลให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 พ.ย. 2562
80 ประชาสัมพันธ์ภาษี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
20 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23