ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
05 ก.พ. 2561
82 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 ม.ค. 2561
83 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
116
21 ธ.ค. 2560
84 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
94
21 ธ.ค. 2560
85 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
06 ธ.ค. 2560
86 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
114
30 พ.ย. 2560
87 รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
15 พ.ย. 2560
88 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
93
13 พ.ย. 2560
89 ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ถึง ปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 พ.ย. 2560
90 รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 พ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19