ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 เม.ย. 2562
112 ประกวดราคากลางซ่อมแซมอาคารร้านค้าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
50
21 ม.ค. 2562
113 ประกาศราคากลางฝังกลบขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
52
29 พ.ย. 2561
114 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
29 ต.ค. 2561
115 แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ต.ค. 2561
116 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2561
117 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
01 ต.ค. 2561
118 ประกาศราคากลางจ้าเหมาปักหลักแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อย ที่สาธารณะอื่น ๆ หรือแนวเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
27 ก.ย. 2561
119 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
53
27 ก.ย. 2561
120 ประกาศชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมยศ เหมือนขาว ถึงบ้านนายวิเชียร สุกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27