ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
13 พ.ค. 2562
132 ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 พ.ค. 2562
133 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
66
25 เม.ย. 2562
134 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
25 เม.ย. 2562
135 ประกวดราคากลางซ่อมแซมอาคารร้านค้าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
21 ม.ค. 2562
136 ประกาศราคากลางฝังกลบขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 พ.ย. 2561
137 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
29 ต.ค. 2561
138 แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 ต.ค. 2561
139 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
01 ต.ค. 2561
140 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29