ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 เม.ย. 2561
142 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
05 มี.ค. 2561
143 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขน - ย้ายวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
71
02 มี.ค. 2561
144 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 มี.ค. 2561
145 ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
02 มี.ค. 2561
146 โครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์(แม็คโฮ)พร้อมโป๊ะเหล็ก(แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
01 ก.พ. 2561
147 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
91
31 ม.ค. 2561
148 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
22 ธ.ค. 2560
149 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
15 ธ.ค. 2560
150 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโค) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27