ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และ ศพด.บ้านทะเลน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 พ.ค. 2561
162 ประกาศราคากลางซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า คสล.สายกลางบ้าน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
03 พ.ค. 2561
163 ประกาศราคากลางโครงปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
62
02 พ.ค. 2561
164 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 เม.ย. 2561
165 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 มี.ค. 2561
166 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขน - ย้ายวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
89
02 มี.ค. 2561
167 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 มี.ค. 2561
168 ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
83
02 มี.ค. 2561
169 โครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์(แม็คโฮ)พร้อมโป๊ะเหล็ก(แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
01 ก.พ. 2561
170 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
107
31 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29