ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
80
25 เม.ย. 2562
162 ประกวดราคากลางซ่อมแซมอาคารร้านค้าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
21 ม.ค. 2562
163 ประกาศราคากลางฝังกลบขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
89
29 พ.ย. 2561
164 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
29 ต.ค. 2561
165 แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
01 ต.ค. 2561
166 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ต.ค. 2561
167 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
76
01 ต.ค. 2561
168 ประกาศราคากลางจ้าเหมาปักหลักแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ทะเลน้อย ที่สาธารณะอื่น ๆ หรือแนวเขตเทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
27 ก.ย. 2561
169 ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
91
27 ก.ย. 2561
170 ประกาศชนะผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.สายบ้านนายสมยศ เหมือนขาว ถึงบ้านนายวิเชียร สุกดำ หมู่ที่ 10 ตำบลทะเลน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
13 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32