ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเรียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทุลง ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ส.ค. 2560
162 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ส.ค. 2560
163 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย/จ่ายขาดเงิยสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
24 ก.ค. 2560
164 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ก.ค. 2560
165 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
13 มิ.ย. 2560
166 ประกาศราคาอ้างอิง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ตามแบบ ปปช.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
09 มิ.ย. 2560
167 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
61
30 เม.ย. 2560
168 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมุ่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
117
25 ม.ค. 2560
169 ปปช.๐๑ สอบราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
136
25 ม.ค. 2560
170 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
18 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27