ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
22 ธ.ค. 2560
172 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
70
15 ธ.ค. 2560
173 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโค) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
08 ธ.ค. 2560
174 ประการาคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
07 ธ.ค. 2560
175 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 ธ.ค. 2560
176 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 พ.ย. 2560
177 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
01 พ.ย. 2560
178 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 พ.ย. 2560
179 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
71
30 ต.ค. 2560
180 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บ้านนายเจริญ อ่อนประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29