ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
146
13 พ.ค. 2562
182 ประกาศแผนโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
13 พ.ค. 2562
183 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561) ดาวน์โหลดเอกสาร
153
25 เม.ย. 2562
184 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
149
25 เม.ย. 2562
185 ประกวดราคากลางซ่อมแซมอาคารร้านค้าตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
155
21 ม.ค. 2562
186 ประกาศราคากลางฝังกลบขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 พ.ย. 2561
187 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
29 ต.ค. 2561
188 แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
01 ต.ค. 2561
189 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ต.ค. 2561
190 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
150
01 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34