ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย ม.2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
69
18 ก.ย. 2560
182 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
15 ก.ย. 2560
183 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย-ถนนเลียบริมทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 ก.ย. 2560
184 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเรียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทุลง ดาวน์โหลดเอกสาร
85
16 ส.ค. 2560
185 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
84
16 ส.ค. 2560
186 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย/จ่ายขาดเงิยสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 ก.ค. 2560
187 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
19 ก.ค. 2560
188 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
13 มิ.ย. 2560
189 ประกาศราคาอ้างอิง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ตามแบบ ปปช.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 มิ.ย. 2560
190 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29