ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองควายกลาง โดยการขุดลอกคลองควายกลางเชื่อมคลองบ้านบน หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ย. 2564
12 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูคลองควายกลาง โดยการขุดลอกคลองควายกลางเชื่อมคลองบ้านบน หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 ก.ย. 2564
13 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
09 ก.ย. 2564
14 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
07 ก.ย. 2564
15 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ก.ย. 2564
16 ประกาศราคากลาง โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 ก.ย. 2564
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจร ถนนสายบ้านทะเลน้อย ถึง ปลายตรอก หมู่ที่ ๒,๓,๙,๕ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
21
31 ส.ค. 2564
18 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงตลาดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
26 ส.ค. 2564
19 ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมปูเสริมผิวจราจร ถนนสายบ้านทะเลน้อย - ปลายตรอก หมู่ที่ 2,3,9,5 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
24 ส.ค. 2564
20 ประกาศ เทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจชุมชน โดยการก่อสร้างถนน คสล. ภายในชุมชน ตำบลทะเลน้อย อำเภอค ดาวน์โหลดเอกสาร
26
20 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32