ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
87
05 เม.ย. 2561
192 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
104
05 มี.ค. 2561
193 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถบรรทุกขน - ย้ายวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
109
02 มี.ค. 2561
194 ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
02 มี.ค. 2561
195 ประกาศโครงการจ้างก่อสร้างจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
02 มี.ค. 2561
196 โครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์(แม็คโฮ)พร้อมโป๊ะเหล็ก(แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 ก.พ. 2561
197 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
31 ม.ค. 2561
198 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
108
22 ธ.ค. 2560
199 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
95
15 ธ.ค. 2560
200 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโค) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
107
08 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32