ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
25 ต.ค. 2559
192 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
11 ต.ค. 2559
193 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
04 ต.ค. 2559
194 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
49
05 ก.ย. 2559
195 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
29 ส.ค. 2559
196 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
29 ส.ค. 2559
197 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 ส.ค. 2559
198 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
05 ก.ค. 2559
199 ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
12 พ.ค. 2559
200 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
12 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27