ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
121
12 พ.ค. 2559
202 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
12 พ.ค. 2559
203 ประกาศราคากลางที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบตาราง ปปช.07) โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช (กง ผักกะเฉด และวัชพืชอื่น ๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
07 เม.ย. 2559
204 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๓) งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 มี.ค. 2559
205 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
21 มี.ค. 2559
206 ประกาศราคากลาง (ปปช.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
127
18 มี.ค. 2559
207 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ซักล้างตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
15 มี.ค. 2559
208 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
117
15 มี.ค. 2559
209 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2559
210 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
100
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27