ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประการาคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
07 ธ.ค. 2560
202 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
95
01 ธ.ค. 2560
203 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
17 พ.ย. 2560
204 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 พ.ย. 2560
205 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
01 พ.ย. 2560
206 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
30 ต.ค. 2560
207 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บ้านนายเจริญ อ่อนประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
29 ก.ย. 2560
208 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย ม.2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
92
18 ก.ย. 2560
209 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
15 ก.ย. 2560
210 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย-ถนนเลียบริมทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
98
08 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32