ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเรียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทุลง ดาวน์โหลดเอกสาร
107
16 ส.ค. 2560
212 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
16 ส.ค. 2560
213 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย/จ่ายขาดเงิยสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ก.ค. 2560
214 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
19 ก.ค. 2560
215 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
105
13 มิ.ย. 2560
216 ประกาศราคาอ้างอิง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ตามแบบ ปปช.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 มิ.ย. 2560
217 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 เม.ย. 2560
218 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมุ่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
25 ม.ค. 2560
219 ปปช.๐๑ สอบราคาโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงตลาดน้ำทะเลน้อย หมู่ที่ ๔ ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
183
25 ม.ค. 2560
220 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
135
18 ม.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32