ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
22 ธ.ค. 2560
222 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโฮ) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
15 ธ.ค. 2560
223 ประกาศราคากลางจ้างเหมารถขุดไฮโดรลิคซ์ (แม็คโค) พร้อมโป๊ะเหล็ก (แพ) ดาวน์โหลดเอกสาร
170
08 ธ.ค. 2560
224 ประการาคากลางโครงการจัดซื้อข้าวสารและอาหารแห้งพร้อมถุงบรรจุ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
07 ธ.ค. 2560
225 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับการจ้าง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
01 ธ.ค. 2560
226 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
17 พ.ย. 2560
227 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง และศพด.ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย ประจำภาคเรียนที่ 2/2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
01 พ.ย. 2560
228 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 พ.ย. 2560
229 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสาหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 หน่วยงานเจ้าของโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 ต.ค. 2560
230 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บ้านนายเจริญ อ่อนประเสริฐ หมู่ที่ 4 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34