ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
64
05 ก.ค. 2559
222 ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
194
12 พ.ค. 2559
223 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 พ.ค. 2559
224 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
139
12 พ.ค. 2559
225 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
12 พ.ค. 2559
226 ประกาศราคากลางที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบตาราง ปปช.07) โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช (กง ผักกะเฉด และวัชพืชอื่น ๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
07 เม.ย. 2559
227 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๓) งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
66
28 มี.ค. 2559
228 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
21 มี.ค. 2559
229 ประกาศราคากลาง (ปปช.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
18 มี.ค. 2559
230 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ซักล้างตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29