ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศผู้ชนะประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย ม.2,4,1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
156
18 ก.ย. 2560
232 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
15 ก.ย. 2560
233 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย-ถนนเลียบริมทะเลน้อย ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
166
08 ก.ย. 2560
234 ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเรียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทุลง ดาวน์โหลดเอกสาร
179
16 ส.ค. 2560
235 ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสายหลังโรงครัววัดทะเลน้อย - ถนนเลียบริมทะเลน้อย หมู่ที่ 2,4,1 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
175
16 ส.ค. 2560
236 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๒) และแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบกลาง เงินสำรองจ่าย/จ่ายขาดเงิยสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
24 ก.ค. 2560
237 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
158
19 ก.ค. 2560
238 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
13 มิ.ย. 2560
239 ประกาศราคาอ้างอิง อาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง ในเขตพื้นที่ตำบลทะเลน้อย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ตามแบบ ปปช.๗ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
09 มิ.ย. 2560
240 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งวดที่ ๑ ช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) ดาวน์โหลดเอกสาร
166
30 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34