ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
134
15 มี.ค. 2559
232 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 มี.ค. 2559
233 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
116
15 มี.ค. 2559
234 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
113
15 มี.ค. 2559
235 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
15 มี.ค. 2559
236 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๑) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
14 มี.ค. 2559
237 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
16 ก.พ. 2559
238 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ก.พ. 2559
239 ประกาศราคากลาง (ปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
134
09 ก.พ. 2559
240 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
09 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29