ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศ เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 7 บ้านหัวป่าเขียว ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
126
25 ต.ค. 2559
242 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
86
11 ต.ค. 2559
243 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 ต.ค. 2559
244 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
05 ก.ย. 2559
245 ประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
29 ส.ค. 2559
246 ประกาศ เรื่อง รายงานแผนการจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
29 ส.ค. 2559
247 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ส.ค. 2559
248 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 ก.ค. 2559
249 ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
12 พ.ค. 2559
250 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
12 พ.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32