ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ 5 ปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
171
12 พ.ย. 2557
242 ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ( สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
156
11 พ.ย. 2557
243 ประกาศแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
129
06 พ.ย. 2557
244 เทศบาลตำบลทะเลน้อยประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
05 พ.ย. 2557
245 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
189
05 พ.ย. 2557
246 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
119
28 ต.ค. 2557
247 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
151
27 ต.ค. 2557
248 เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายโครงการประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
175
27 ต.ค. 2557
249 ประชาสัมพันธ์การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
21 ต.ค. 2557
250 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
16 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27