ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
163
15 ต.ค. 2557
252 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
249
15 ต.ค. 2557
253 ประกาศราคากลาง โครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
105
01 ก.ย. 2557
254 ประกาศจ้างเหมาโครงการขุดตักและเคลื่อนย้ายวัชพืชในทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
159
29 ส.ค. 2557
255 ประกาศจัดซื้อเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ดาวน์โหลดเอกสาร
303
19 ส.ค. 2556
256 ประกาศขยายเวลาขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
535
25 ต.ค. 2555
257 ขอเชิญชวนเข้าเสนอราคาที่ดินสำหรับก่อสร้างตลาดน้ำทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
694
09 ต.ค. 2555
258 สอบราคาจ้างเหมาโครงการทำแนวเขตทะเลน้อยและปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
495
01 ส.ค. 2555
259 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนสายปลายตรอก - โคกจูด หมู่ที่ 5 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
643
16 มี.ค. 2555
260 โครงการก่อสร้างถนนสายโคกเมา-ทุ่งน้อย-โคกจูด หมู่ที่ 5,8 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
09 ม.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27