ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
12 พ.ค. 2559
252 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
152
12 พ.ค. 2559
253 ประกาศราคากลางที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบตาราง ปปช.07) โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช (กง ผักกะเฉด และวัชพืชอื่น ๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
07 เม.ย. 2559
254 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๓) งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
88
28 มี.ค. 2559
255 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
93
21 มี.ค. 2559
256 ประกาศราคากลาง (ปปช.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
18 มี.ค. 2559
257 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ซักล้างตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
133
15 มี.ค. 2559
258 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
154
15 มี.ค. 2559
259 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
157
15 มี.ค. 2559
260 ประกาศตามแบบ ปปช.1 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32