ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาฝังกลบขยะ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 - กันยายน 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ธ.ค. 2557
262 ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
15 ธ.ค. 2557
263 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
180
15 ธ.ค. 2557
264 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ 5 ปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
189
12 พ.ย. 2557
265 ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ( สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
174
11 พ.ย. 2557
266 ประกาศแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
146
06 พ.ย. 2557
267 เทศบาลตำบลทะเลน้อยประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
180
05 พ.ย. 2557
268 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
208
05 พ.ย. 2557
269 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 ต.ค. 2557
270 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
167
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29