ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ ดาวน์โหลดเอกสาร
147
05 ก.ค. 2559
272 ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.07 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำภาคเรียนที่ 1/2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
283
12 พ.ค. 2559
273 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
245
12 พ.ค. 2559
274 ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2559 (ไตรมาสที่ 1) ช่วงเดือน ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
12 พ.ค. 2559
275 ประกาศเทศบาลตำบลทะเลน้อย เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
12 พ.ค. 2559
276 ประกาศราคากลางที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง (ตามแบบตาราง ปปช.07) โครงการจ้างเหมากำจัดวัชพืช (กง ผักกะเฉด และวัชพืชอื่น ๆ) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
07 เม.ย. 2559
277 ประชาสัมพันธ์ การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๓) งวดสุดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
153
28 มี.ค. 2559
278 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารโถงทางเข้าตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย (งวดที่ ๒) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
21 มี.ค. 2559
279 ประกาศราคากลาง (ปปช.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลทะเลน้อย หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
18 มี.ค. 2559
280 ประกาศกำหนดราคากลางจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารห้องน้ำ-ซักล้างตลาดน้ำทะเลน้อยเพื่อเป็นสำนักงาน (กองช่าง) เทศบาลตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
209
15 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34