ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศโครงการจ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด หมู่ที่ 1 ตำบลทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
214
15 ธ.ค. 2557
282 ประกาศกำหนดราคากลาง จ้างเหมาจัดทำแปลงขยายพันธุ์บัวนานาชนิด ดาวน์โหลดเอกสาร
192
15 ธ.ค. 2557
283 ประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ 5 ปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
199
12 พ.ย. 2557
284 ประกาศประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างอาคาร ศพด. ( สถ.ศพด.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
183
11 พ.ย. 2557
285 ประกาศแก้ไขรายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
154
06 พ.ย. 2557
286 เทศบาลตำบลทะเลน้อยประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
190
05 พ.ย. 2557
287 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายศาลาแม่อุบล-โคกศักดิ์ หมู่ที่ ๕ บ้านปลายตรอก ดาวน์โหลดเอกสาร
218
05 พ.ย. 2557
288 ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
145
28 ต.ค. 2557
289 ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 ต.ค. 2557
290 เอกสารเพิ่มเติมแนบท้ายโครงการประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทะเลน้อย ดาวน์โหลดเอกสาร
203
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31